Warunki i zasady korzystania

Warunki

Korzystanie z Normobarii Eden jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.

 1. Normobaria Eden bezwzględnie odradza korzystanie z normobarii osobom z uszkodzeniem błony bębenkowej uszu, a także osobom cierpiącym na infekcje układu oddechowego, w tym na katar, który ze względu na możliwość zarażenia innych osób jest szkodliwy.
 2. Normobaria Eden zastrzega sobie prawo odmowy wstępu i prawo nakazania opuszczenia Normobarii Eden przez osoby nie stosujące się do warunków i zasad.
 3. W pomieszczeniu normobarycznym obowiązuje strefa „bosych stóp”. Normobaria Eden dysponuje ochraniaczami na obuwie, choć dla wygody i relaksu sugeruje używanie obuwia zamiennego.
Zasady    

W Normobarii Eden zainstalowany jest monitoring. Jego celem jest ochrona przed działaniami na szkodę Normobarii Eden i mienia klientów oraz ochrona dokumentacji administracyjnej. Zarejestrowane nagrania nie będą wykorzystywane do innych celów.

2. Wejście do pomieszczenia normobarycznego i wyjście z niego odbywa się wyłącznie w asyście personelu.

3. Nad dziećmi opiekę sprawują i odpowiedzialność za nie ponoszą ich rodzice lub ich pełnoletni opiekunowie.

4. W pomieszczeniu normobarycznym obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia przedmiotów mogących wywołać pożar (zapałki, zapalniczki, papierosy etc.),
 • wnoszenia i spożywania posiłków
 • palenia papierosów, także elektronicznych, fajek i innych substancji,
 • spożywania alkoholu,
 • dotykania aparatury i przestawiania jej ustawień,           
 • wrzucania do toalety chusteczek i papierów innych niż papier toaletowy dostępny w Normobarii Eden,
 • chodzenia, biegania i skakania po fotelach, wieszania się na poręczach, uchwytach, klamkach i lampach oraz wspinania się po ścianach i drzwiach,
 • napełniania butelek wodą RED–OX dostępną w komorze w celu wynoszenia jej z pomieszczenia normobarycznego.
5. Ze względu na wytwarzane fale elektromagnetyczne nie zaleca się używania telefonów, tabletów oraz laptopów wewnątrz pomieszczenia normobarycznego.
6. Osoby chcące spędzić w Normobarii Eden noc powinny mieć ze sobą śpiwór/komplet pościeli, w tym prześcieradło oraz poduszkę.
7. Dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z pomieszczenia normobarycznego zainstalowano w nim system zabezpieczeń i czujników. W razie mało prawdopodobnego braku dostawy energii elektrycznej włączone zostanie oświetlenie awaryjne oraz systemy podtrzymujące działanie wyświetlaczy i elektrozaworów, odpowiedzialnych za bezpieczne korzystanie z Normobarii Eden.

W Normobarii Eden zainstalowany jest monitoring. Jego celem jest ochrona przed działaniami na szkodę Normobarii Eden i mienia klientów oraz ochrona dokumentacji administracyjnej. Zarejestrowane nagrania nie będą wykorzystywane do innych celów.

2. Wejście do pomieszczenia normobarycznego i wyjście z niego odbywa się wyłącznie w asyście personelu.

3. Nad dziećmi opiekę sprawują i odpowiedzialność za nie ponoszą ich rodzice lub ich pełnoletni opiekunowie.

4. W pomieszczeniu normobarycznym obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia przedmiotów mogących wywołać pożar (zapałki, zapalniczki, papierosy etc.),
 • wnoszenia i spożywania posiłków
 • palenia papierosów, także elektronicznych, fajek i innych substancji,
 • spożywania alkoholu,
 • dotykania aparatury i przestawiania jej ustawień,           
 • wrzucania do toalety chusteczek i papierów innych niż papier toaletowy dostępny w Normobarii Eden,
 • chodzenia, biegania i skakania po fotelach, wieszania się na poręczach, uchwytach, klamkach i lampach oraz wspinania się po ścianach i drzwiach,
 • napełniania butelek wodą RED–OX dostępną w komorze w celu wynoszenia jej z pomieszczenia normobarycznego.

5. Ze względu na wytwarzane fale elektromagnetyczne nie zaleca się używania telefonów, tabletów oraz laptopów wewnątrz pomieszczenia normobarycznego.

6. Osoby chcące spędzić w Normobarii Eden noc powinny mieć ze sobą śpiwór/komplet pościeli, w tym prześcieradło oraz poduszkę.
 
7. Dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z pomieszczenia normobarycznego zainstalowano w nim system zabezpieczeń i czujników. W razie mało prawdopodobnego braku dostawy energii elektrycznej włączone zostanie oświetlenie awaryjne oraz systemy podtrzymujące działanie wyświetlaczy i elektrozaworów, odpowiedzialnych za bezpieczne korzystanie z Normobarii Eden.

Telefon

(+48) 512 170 410

Email

kontakt@normobariaeden.pl

Adres

Grzybowa 6
Budy Mszczonowskie,
96-325 Radziejowice